Runtime toevoegen van een actie aan een taakbalk

Het kan om verschillende redenen wenselijk zijn om runtime een actie toe te kunnen voegen aan een werkbalk. De acties die beschikbaar worden gesteld door een werkbalk worden geconfigureerd door de widgetproperties van de werkbalk widget. Door een actie runtime toe te voegen aan deze widgetproperties komt deze beschikbaar. Daarvoor is het id van de toe te voegen actie vereist. Dit is het id van de java variant van die actie. Daarmee kan met onderstaande code de actie runtime worden toegevoegd. Voeg deze code toe in de postCreate methode (voor het aanroepen van de inherited postCreate).

Navigator actie aanpassen

Een standaard navigator actie is, voor wat betreft javascript, een apart geval. Normaal gesproken zou je de actie laten overerven van de actie die je wil aanpassen en dan vervolgens datgene aanpassen wat veranderd moet worden. Met een navigator actie werkt dat niet; een navigator actie heeft twee belangrijke kenmerken: id en navigatorActionId. Deze bepalen de werking maar ook het wel/niet beschikbaar/zichtbaar zijn. Als je een actie laat overerven wijzigt de id en wordt de navigatorActionId niet meer gezet. Dit heeft tot gevolg dat de actie niet meer beschikbaar komt.

Verbinding maken vanaf de commandline

Om verbinding te kunnen maken met een mysql database vanaf de commandline moet je, normaal gesproken, inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord.

Vanaf de commandline doe je dat met de -u en -p argumenten. Belangrijk daarbij is wel dat je het wachtwoord direct, dus zonder spatie mee geeft. De gebruikersnaam wordt wel vooraf gegaan door een spatie. Dus om in te loggen met gebruikersnaam arjan en wachtwoord bas gebruik je het volgende commando:

mysql -u arjan -pbas 

Mijn git werkwijze

Er zijn vele manier om git te gebruiken. Om problemen te voorkomen is het wel raadzaam om een vaste werkwijze te hanteren. Mijn werkwijze, die uitgaat van feature branches, bestaat voor een wijziging uit de volgende stappen:

Subscribe to Programmeerhulp