Call methode (Javascript)

From Programmeerhulp
Jump to: navigation, search

Om een methode aan te roepen waarbij je zelf de context waarbinnen de functie wordt uitgevoerd wil bepalen kun je de call gebruiken.

Voorbeeld:

firstObject = {

  name: 'firstObject'

}

secondObject = {

  name: 'secondObject'

}

f = function showName() {

  alert(this.name);

}

f.call(firstObject); <code>

Het resultaat van bovenstaande code is een alert met firstObject. De context die is meegegeven is firstObject wat betekent dat de this verwijst naar firstObject.